facebook_pixel

Jak restartovat Xiaomi telefon, když nereaguje?

Každému z nás se to někdy stalo – přetížili jsme svůj Xiaomi smartphone a ten přestal reagovat na naše požadavky. Co s tím? V dřívějších dobách jsme tuto situaci řešili tak, že jsme sundali kryt, vyndali baterku, opět ji vrátili na své místo a takto vypnutý telefon znova zapnuli. Dnes už to tak jednoduché není vzhledem k tomu, že se do těla telefonu u některých typů nedostanete tak snadno. Co tedy s tím?

  1. „Násilný“ restart: Stačí dlouze držet (více než 10 sekund) zapínací tlačítko, čímž dojde k restartu telefonu.
  2. Další varianta: Stačí dlouze držet tlačítko napájení + tlačítko hlasitosti dolů nebo nahoru.
  3. Speciální tip: Zapněte telefon kombinací Power + Volume Up do Recovery systému, klávesami hlasitosti přejděte na onen Recovery systém a volbu potvrďte tlačítkem zapínání. V Recovery proveďte Factory Reset. Někdy jde o to, že z telefonu potřebujete vymazat různá data, protože je přehlcený. A někdy prostě musíte přejít do továrního nastavení.

Doporučujeme: Pokud se dostanete až tak daleko, že musíte telefon přeinstalovat do továrního nastavení, nezapomeňte si důležitá data ukládat na MiCloud, odkud si je pak můžete zase stáhnout!

Xiaomi Store CZ tip: Pokud se stane, že již telefon nenaskočí, zůstane „viset” na úvodním logu, můžete se obrátit na náš servis, kde vám provedeme obnovu systému.